sreda, 16. september 2015

Naša spletna stran

Pripravili smo novo spletno stran. 

KLUB BRIGADIRJEV 

SLOVENSKEGA PRIMORJA IN ISTRE
Stran je šele v plenicah zato vas pozivamo za vašo 

pomoč, da bo shodila in seveda ponosno zakorakala 

med nami in novimi somišljeniki. 


Od vas pričakujemo čim več informacij, podatkov, 

dopisov, fotografij, preprosto čim več arhiva, ki še ni 

pokukal na svet. 

Istočasno smo odprti za vaše pobude, predloge in 

ostale novosti... 

četrtek, 9. april 2015

O našem klubu

KLUB  BRIGADIRJEV SLOVENSKEGA PRIMORJA IN ISTRE

Sestanek dne 31.03.2015

Informacija in podlage za dogovor o nadaljnjih aktivnostih
Klub obsega sekcije iz občin Sežana, Postojna, Il. Bistrica, Izola, Koper, Piran. Te pa vključujejo področja novonastalih občin. Ustanovljen je bil leta 1987 in je vključeval okoli 1200 članov. Organizirala se je le povojna generacija brigadirjev, zato jih je sedaj približno za četrtino manj, številni pa zaradi starostnih ali zdravstvenih težav ne morejo biti več aktivni.
Vsebino dela predstavljajo vsakoletna srečanja na klubski ravni in posebej po sekcijah.
Tradicionalno poskrbimo za ureditev poti in okolice nekaterih partizanskih spominskih obeležij. Fizično teh del ne moremo opraviti sami, zato se pri tem povezujemo s planinci in krajevnimi skupnostmi.
Občasno, posebej pred novim letom, obiskujemo dalj časa bolne člane.
Občasno pripravimo zbornik z zapisi iz brigadirskega življenja.
Temeljni predlogi  :
-  V klub je potrebno pritegniti brigadirke in brigadirje kasnejših generacij in sicer z zbiranjem podatkov (imena, slikovno gradivo, pisna gradiva – bilteni ipd) po posameznih brigadah. Zato naj bo prvi korak ta, da po spominu in na osnovi obstoječih fotografij izpopolnimo obstoječi spisek.
-  Naslednji korak naj bi bil srečanje 25. maja. Srečanje naj bo na nivoju Kluba v okolici Kopra. Informacija naj bo čim bolj neposredna za vse, ki bodo kakorkoli dosegljivi, za vse ostale je potrebno način informiranja še doreči (PN, občinska glasila, spletna stran).

Za ta dan je potrebno določiti še lokacijo, oblikovati program, zagotoviti tehnična sredstva (ozvočenje …) in denar ali živila in pijačo za prigrizek.
- Zaradi ohranjanja zgodovinskih dejstev in zaradi izjemnega prispevka k domovinski vzgoji, je potrebno načrtno pristopiti k zapisovanju spominov in navajanju dejstev iz delovanja MDB. Za starejše člane bi se morali še posebej organizirati, ker bodo tu prišli v poštev tudi intervjuji, za ostale pa vsaj osnovna napotila. Poleg urednika za zbornik, ki ga že imamo, je treba postaviti še uredniški odbor.
- Pohodništvo in izleti po »brigadirskih« terenih bi lahko bilo zanimivo za mnoge med nami
- Načrtno bi  bilo potrebno zbirati gradivo vseh vrst, ki je vezano na dejavnosti v brigadah in sicer od udeležencev samih, precej gradiva pa je v Pokrajinskem arhivu. To bi nam omogočilo, da se predstavimo javnosti v različnih okoljih, tudi v šolah. Ta del bi moral biti zastavljen kot projektna naloga.

  -Klub nima članarine in svoj program financira z občasnimi prispevki aktivnega članstva. Prošnje gospodarskim organizacijam pa so neuspešne brez osebnih kontaktov.

Fotografije: 
1. Kolašin - Sjerogošte, 1964, 
2 in 3. Brkini, 1974